Скъпи клиенти,

Амбицията на магазина BG-Bike е да бъде образцов и коректен със своите клиенти. Част от този ангажимент е свързан със защитата и запазването на вашите лични данни. Събирането на лични данни се осъществява само при направена от Вас поръчка или доброволна регистрация. Ние Ви гарантираме, че събраните лични данни няма да бъдат предоставяни или продавани на трети лица.

Пазаруване от онлайн магазина

BG-Bike е онлайн магазин за продажба на велосипеди и аксесоари за тях. Онлайн магазинът BG-Bike е собственост на "Бг байк.бг" ЕООД с подизпълнителна фирма "Вело Пловдив" ЕООД.

  • Седалище и адрес на управление: ул. "Васил Ихчиев" 2, 4000 Пловдив, България
  • Телефонен номер: 0888 883 496
  • E-mail: bogdan@bgbike.bg
  • Web: bgbike.bg

Защита на личните данни

Чл. x. 1. "Вело Пловдив" ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на личните данни.

Чл. x. 2. "Вело Пловдив" ЕООД обработва личните данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1, б. от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

Чл. x. 3. "Вело Пловдив" ЕООД е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на този адрес, с която Потребителят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.

Чл. x. 4. При предоставяне на услугата "Вело Пловдив" ЕООД действа единствено по инструкция на Потребителя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от "Вело Пловдив" ЕООД.

Чл. x. 5. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, "Вело Пловдив" ЕООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

С приемането на настоящите общи условия,клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от BG-Bike и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, банки и финансови институции в случаите на онлайн покупка на кредит и във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на BG-Bike, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели. Всеки наш клиент може по всяко време да получи информация как предоставените от него лични данни се обработват и използват от BG-Bike, както и целите на обработката и използването им.

Други

BG-Bike се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително наличности и цени е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като BG-Bike си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на всеки клиент е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на BG-Bike поръчки преди извършването. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. Пловдив, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Пловдивски районен съд или Пловдивски градски съд.

Права и ограничения за използването на сайта

Цялата информация, публикувана на този сайт под формата на текстове, снимкови материали и други е под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Строго забранено е използването им, копирането им и публичното разпространение. При нарушение на тези условия, правото за използване на сайта може да бъде прекратено.

Процес на покупка / поръчка

Стартирането на търговски взаимоотношения между клиента и BG-Bike, собственост на "Вело Пловдив" ЕООД, става след извършването на поръчка през интернет магазина за онлайн пазаруване BG-Bike. Този процес включва попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за използване на онлайн магазина BG-Bike и завършване на поръчката.

Изпълнението на поръчката започва в момента, в който служител на фирмата се запознае с нея. Ако поръчката е изпратена извън работното време, но в рамките на работната седмица или в неработен ден, то изпълнението и ще започне съответно: на следващия работен ден или в началото на работната седмица. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

Клиентът има право да промени или да се откаже от поръчката си в рамките на един час в работни дни, считано от пускането на поръчката. При промяна на вече направена поръчка потребителя не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. В случай на издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие.

Получаване на пратката

Получаването на вашата поръчка става чрез куриерска фирма, с която фирма "Вело Пловдив" ЕООД има сключен договор. Изпpaтeнитe чpeз ĸypиep пopъчĸи ca зa cмeтĸa нa ĸлиeнтa. Cyмaтa зa дocтaвĸa се пoявявa aвтoмaтичнo и се ĸaлĸyлиpa в ĸpaйнaтa цeнa нa пpoдyĸтa. Πpи взимaнe нa пopъчĸaтa диpeĸтнo oт мaгaзинa, сума зa дocтaвĸa нe се нaчиcлявa.

Поръчките се изпълняват в рамките на 3 работни дни. Забавяне може да възникне при следните обстоятелства: официални празници, при неналичие на продукт от страна на фирмата вносител, подадени некоректни данни на получател и възникнали грешки при работата на куриерската фирма.

В случай, че клиент пожелае поръчката му да бъде доставена от друга куриерска фирма, с която фирма "Вело Пловдив" ЕООД няма сключен договор, е длъжен да заплати доставката по ценовата листа на съответната куриерска фирма.

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, ако при транспортирането е повредена същата или опаковката й.

Плащания

Плащания могат да се извършват чрез наложен платеж.

Всички цени в онлайн магазина са крайни и с начислено ДДС.

При наложения платеж, дължимата сума се заплаща на куриера при предоставянето на стоката. Не се изисква авансово плащане. В момента на заплащане на поръчката, договорът за покупко-продажба се счита за изпълнен от двете страни.

Също така, може да се възползвате от услугата „покупка на изплащане”.

Гаранция

Всички продукти, предлагани от BG-Bike са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите. При възникване на дефект в рамките на гаранционният срок се обръщайте към оторизираните сервизи, чийто адреси ще намерите изписани в гаранционната карта на вашия продукт.

Условия за отказ от договор извън търговския обект или от договор от разстояние

(Чл. 44 от ЗЗП) Договор извън търговския обект e всеки договор между търговец и потребител:

   • сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца;
   • при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в т. 1;
   • сключен в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя;
   • сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя.

(Чл. 45 от ЗЗП) Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

(Чл. 50 от ЗЗП) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

   1. сключване на договора – при договор за услуги;
   2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

(Чл. 54 от ЗЗП) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

   • (2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
   • (3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
   • (4) При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Ако желаете да се възползвате от правото си на отказ от договора от разстояние (т.е. да върнете закупения от Вас продукт в рамките на 14 календарни дни от неговото получаване), моля следвайте стъпките по-долу:

1. Изпратете следните данни на e-mail: bogdan@bgbike.bg:

   1. Номер на поръчка
   2. Име на стоката
   3. Код/сериен номер на стоката
   4. Дата, на която стоката е поръчана
   5. Дата, на която стоката е доставена/получена
   6. Причина за отказ от покупката /при желание от Ваша страна/
   7. Имена на потребителя
   8. Адрес на потребителя
   9. E-mail на потребителя
   10. Телефон на потребителя

2. След изпращането на данните, представител на BG-Bike ("Вело Пловдив" ЕООД) ще се свърже с Вас.

3. След потвърждение от BG-Bike ("Вело Пловдив" ЕООД), изпратете продукта на адрес:

   • Адрес: бул."Македония" 65, 4000 Пловдив, България
   • Телефонен номер: 0888 883 496
   • E-mail: bogdan@bgbike.bg
   • Web: bgbike.bg

Промяна в условията

Магазин BG-Bike си запазва правото едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на онлайн магазина по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.

Употреба на "бисквитки" (cookies) в сайта

Политика за употреба на бисквитки

Настоящата Политика за употреба на бисквитки цели да Ви запознае с особеностите и целесъобразността на използването на бисквитки в уеб сайта на BG-Bike.

Какво представлява бисквитката (cookie)?

Бисквитката ("cookie") е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск/паметта на Вашето устройство временно, докато трае посещението Ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. Функцията на бисквитките е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране. Всяка бисквитка е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, "продължителността на живот" на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?

Сайтът BG-Bike използва следните видове бисквитки според тяхното предназначение:

   • Сигурност и идентифициране

Употребяват се за улесняване потребителите на BG-Bike. Този вид бисквитки се създава при влизане на потребителя в неговия профил. Целта им е да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия, да контролират сигурността на връзката и да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него. Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

   • Посещаемост на сайта

Посредством тези бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Това ни позволява да проследим успеваемостта на нашите продукти и кампании, както и ефективността на представянето им на сайта. Анализирайки данните, достигаме до решения за подобряване на продуктовото ни портфолио и потребителското преживяване на сайта.

   • Предпочитани настройки

Тук спадат бисквитките за запазване на информация относно избор на езикова версия, местоположение и настройки на дисплея според вида на устройството, от което достъпвате уеб сайта. Целта е да не се налага отново избирате настройки, които вече сте потвърдили или отхвърлили при предишно посещение на сайта или в текущата сесия, като така се осигурява максимално удобство посещение на сайта.

Деактивиране на бисквитки

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Добавено в любими

Този уебсайт използва бисквитки, защото те са важни за работа му. Научете повече.